Sərlövhə

İlk baxışdan sevgi, yoxsa beynimizdəki obraz?

Dekabrda kişi və qadın seçimləri haqqında yazanda, sevgi haqqında da yazacağımı bildirmişdim. Sevgi həddindən artıq geniş mövzu olduğundan, uzun-uzadı yazmağın mənasını görmürəm.
İlk baxışdan sevgi haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. İlk baxışdan sevgi varmı? Yoxsa sevgi zamanla formalaşır? Gördüyümüz insan ilk baxışdan xoşumuza gəldiyi zaman göz bəbəklərimizin böyüməsi, ürək döyüntülərimizin sürətlənməsi, bədən temperaturmuzun artması ilk baxışdan sevginin göstəricisidirmi? 
Bu yazını yazmamaışdan öncə axtarış sistemlərində bu mövzuya dair məqalələr oxudum. Mənim özümə də maraqlıdır axı bu ilk baxışdan sevgi nə olan şeydi? İndiyə kimi alimlər heç bir ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər bu mövzuda. 
İnsanla rastlaşərkən onun bizi cəlb etməsi, xoşumuza gəlməsi anında beynimizdə bir neçə hormon ifraz olunmağa başlayır, sinir sistemimizin fəaliyyətini, qan-damar sisteminin hərəkətini pozmağa qadir olur. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki bəziləri sevmək istəmir. Normal həyatın gedişatını pozmağa qadir olan sevgi, həyatımızı alt-üst etmək gücündədir. Məsələn reinkarnasiyaya inanan insanlar elə hesab edirlər ki ilk baxışdan sevgi keçmiş həyatımızda bizimlə sevgili olmuş, həyatını bölüşmüş insanla yenidən bu həyatda qovuşmaqdır. Bəziləri üçün ilk baxışdan sevgi sırf genetik səviyyədə baş verən prosesdir. Yəni, biz insanı görürük, onun bizim gələcək nəsil artımağımızda nə qədər yararlı olub-olmamağını müəyyənləşdiririk. Bəziləri isə elə hesab edirik ki bizimilk baxışdan bəyəndiyimiz, aşiq olduğumuz şəxs bizim valideynlərimizlə hansısa üz cizgi, və ya mimiklarıyla bənzər olduğuna görə beynimiz onu doğma insan kimi qavrayır. Məsələn, bəzən bu özünü qızların atalarına bənzər, oğlanlarınsa analarına bənzər qadınlara üstünlük verməsindən irəli gəlir. Bir variantda var ki biz zamanla beynimizdə formalaşdırdığımız obraza uyğun birisinə rast gəldikdə ona aşiq olduğumuzu düşünürük. Bu valideynlərimizə bənzəməyən də ola bilər. Bizim üçün göz, dodaq formalarının, üz cizgilərinin müəyyən yığılmış kompleks şəklində olması rast gəldiyimiz şəxslə üst-üstdə düşməsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Kiminsə dolğun dodaqlı, kiminsə mavi gözlü insanlardan xoşu gəldiyində bu cizgilərə rast gəldiyi şəxsi bəyənməsi normaldır. 
Şəxsən mənim üçün ilk baxışdan aşiqlik sonradan sevgiyə keçməyə də bilər. Zaman keçdikcə insanın xüsusiyyətləri, fikirlərinin, həyata baxışlarının bizim xüsusiyyyət, xasiyyət və həyata baxışlarımızla üst-üstə düşməməsi konfliktdə gətirir. Sevgi çox vaxt kor olur. Amma sevginin gözləri açılanda hər şey ortaya çıxır. Sevgi bir il yarımdan üç ilə qədər sürür və bədilik xarakteri daşımır. Sadəcə sevgi enerji olduğundan bir növdən digərinə keçir. Uzun müddət bağlı olduğumuz insandan sevgi keçəndən sonra da ayrılmaq çətin olur. Bağlılıq böyük qüvvə olduğundan bəzən sevgini də aşır. Sevgi bağlılıq da yaradır. Bağlılıq da sevgi yaratmaq gücünə malikdir. Uzun müddət ünsiyyətdə olduğumuz şəxslə zaman keçdikcə sevdiyimizi də anlayırıq. Uşaq vaxtı eşitdiyim hekayətə görə sevgi kor olur dəlilik isə onun əlindən tutur. Səbəbsə hormonların normal psixikamızın pozduğuna görə bu hal baş verir. 
Amma sevmək gözəldir. Bəzən qarşılıqsız sevgi əzab versə də gözəl olur. Lakin hər kəsə qarşılıqlı sevgi arzu edirəm.
Bəs siz ilk baxışdan sevgiyə inanırsız?

Комментариев нет:

Отправить комментарий